Филтери
Листа чланака у категорији Јавне набавке
Наслов Датум креирања
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број 02/2018 адаптација лабораторија 25. септембар 2018.
ПОЗИВ за подношење понуде за јавну набавку мале вредности 02/2018 - Адаптација лабораторија 25. септембар 2018.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01_2018 22. јун 2018.
Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈНМВ 01_2018 24. мај 2018.
Конкурсна документација за ЈНМВ 01_2018 22. мај 2018.
Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01_2018 22. мај 2018.
План јавних набавки за 2018. годину 21. март 2018.
Kонкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине 05. март 2018.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине 05. март 2018.
Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.1.2 14. април 2014.