Филтери
Листа чланака у категорији Јавне набавке
Наслов Датум креирања
Одлука о додели уговора за ЈНМВ број 04/2018 12. децембар 2018.
Записник о јавном отварању понуда за ЈНМВ број 04/2018 06. децембар 2018.
Конкурсна документација за ЈНМВ број 04/2018 - Рачунарска опрема 27. новембар 2018.
Позив за подношење понуда за ЈНМВ број 04/2018 - Рачунарска опрема 27. новембар 2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2018 - рачунарска опрема 01. новембар 2018.
Записник о јавном отварању понуда за ЈНМВ 03/2018 набавка рачунарске опреме 26. октобар 2018.
Конкурсна документација за ЈНМВ 03/18 - Рачунарска опрема 12. октобар 2018.
Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/18 - Рачунарска опрема 12. октобар 2018.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 02/18 - Адаптација лабораторија 12. октобар 2018.
Записник о отварању прикупљених понуда за ЈН - 02/2018 - Адаптација лабораторија 08. октобар 2018.