ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК
Консултативни центар Лазаревац
Предмет: Заштита животне средине
13.05.2019. год.
РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-ОДРЖАНОГ 13.05.2019.од.-

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

1225/16, 1425/17

9 (девет)

3.

1206/16

8 (осам)

4.

1222/16, 1207/16

7 (седам)

5.

-

6 (шест)

6.

-

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на испиту.
Предмети наставник
Др Петар Никшић, дипл.инж