ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

Консултативни центар Лазаревац

05.04.2018. год.

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. Бр.

Бројиндекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

1204/15; 1420/17

8 (осам)

4.

1421/17; 1209/15; 1404/17

7 (седам)

5.

1208/15; 1226/15; 1210/15;1222/15

6 (шест)

6.

1415/17¸1412/17:1202/15; 1203/15; 1217/15; 1201/15

5 (пет)

Упис оцена биће на следећем првом предавању.

Предмети наставник

Др Петар Никшић, дипл.инж