Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 1 положили су:

1. Вићић Предраг        1206/16      6 (шест)

2. Иванковић Весна     1225/16      6 (шест)

3. Матић Милош          1207/16       6 (шест)

 

 Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 2 положио је:

Стефановић Стефан   1203/15      6 (шест)

 

предметни наставник

др Милан М. Добричић