ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

КЦ Лазаревац

Предмет: Управљање квалитетом

21.12.2017. год.

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

I) ТЕСТ ТЕОРИЈЕ (рађен 21.12.2017.)

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

-

8 (осам)

4.

-

7 (седам)

5.

1445/15; 1418/45

6 (шест)

6.

1423/15; 1401/15; 1414/15; 1419/15;

1408/15; 1407/15; 1406/15; 1442/15

5 (пет)

 

II) РАДИОНИЧКА МЕРЕЊА (рађена 30.11.2017. и 08.12.2017.)

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

1407/15

9 (девет)

3.

1445/15; 1423/15

8 (осам)

4.

1407/15; 1442/15; 1414/15; 1403/15;1418/15

7 (седам)

5.

-

6 (шест)

6.

ОСТАЛИ СТУДЕНТИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на испиту.

   Предмети наставник

Др Петар Никшић, дипл.инж