Лазаревац                 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

                                 ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА МАТЕРИЈАЛА             23.05.2016

- Инжењерска  информатика -

Бр. индекс                Презиме и име     Оцена
1432/15 Миљанић Биљана        5
1407/15 Тешић Душко        5
1415/15 Милошевић Лика        5
1414/15 Симић Срећко        6
1420/15 Велимировић Мирослав        5
1439/15 Урошевић Дејан        5
1421/15 Лазаревић Вељко

Лив. Гвожђе,

Диј. Fe-Fe3C

1413/15 Маљукан Милан

Лив. Гвожђе,

Диј. Fe-Fe3C

1419/15 Зарић Милан

Лив. Гвожђе,

1426/15 Ранковић Танмара         6
1434/15 Проковић Никола         7
1406/15 Марић Далибор         7
1418/15 Павловић Ивана         7
1428/15 Бериша Бајрам         7
1442/15 Бишевац Урош         7

 ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ                          

Бр. индекс Презиме и име    Оцена
1422/15 Милош Радисављевић         5

           

                                                  мр Братислав  Чукић дипл. инг. мет