РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-одржаног 19.05.2016.год.-

Редни број Број индекса Оцена
1.

1418/15

9 (девет)
2.

1442/15; 1406/15

7 (седам)
3. 1426/15; 1401/15; 1445/15; 1422/15: 1434/15;1419/15 6 (шест)
4. Остали студенти нису положили колоквијум 5 (пет)

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-одржаног 19.05.2016.год.-

Редни број Број индекса Оцена
1. 1430/15 8 (осам)
2. 1416/15; 7 (седам)
3. 1413/15; 1421/15; 1428/15; 6 (шест)
4. Остали студенти нису положили колоквијум 5 (пет)

Напо    

                     Напомена: Упис позитивних оцена у индекс биће на испиту 16.06.2016.год.                                                                           

                                                                                                                                    Предметни наставник,

                                                     др Петар Никшић, дипл. инж.