Збирку са задацима и тестовима за полагање пријемног испита заинтересовани кандидати могу преузети у електронској форми. Потребно је да преко следећег линка упуте захтев са своје е-mail адресе.

  1. ВШТСС ЧАЧАК
Пријављивање: 18 - 22. јун 2018.,  9.00 -15.00- просторије школе Чачак,  Светог Саве 65, први спрат
Пробни пријемни испит: субота 23.јун 2018., 10.00 - амфитеатар 111
 
  1. ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА ЛАЗАРЕВАЦ     
Пријављивање: 18 - 22. јун 2018.,  9.00 -15.00 - просторије Техничке школе Колубара Лазаревац, први спрат          
Припремна настава: четвртак 21. јун 2018. 12.00
Пробни пријемни испит: четвртак 21. јун 2018., 14.00 
 
  1. КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Пријављивање: 18 - 22. јун 2018.,  9.00 -15.00 - просторије Машинско-електротехничке школе Гоша Смедеревска Паланка    
Припремна настава: петак 22. јун 2018. 12.00
Пробни пријемни испит: петак 22. јун 2018., 14.00 
 
  1. КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТАР МАЛИ ЗВОРНИК
Пријављивање: 18 - 22. јун 2018.,  9.00 -15.00- просторије Средње школе Мали Зворник                                            
Припремна настава: субота  23. јун 2018. 11.00
Пробни пријемни испит: субота 23. јун 2018., 13.00 
 
НАПОМЕНА: Пријемни испит за све пријављене кандидате  се полаже 29. јуна у 12.00 сати на местима где су се пријаваили (Чачак, Лазаревац, Смедеревска Паланка, Мали Зворник).
 
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ: 
Пријава на конкурс (образац се добија на месту пријаве),
Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид), 
Копија личне карте (оригинал на увид). (Напомена: Копије докумената не морају бити оверене). 
 
НАКНАДА за полагање пријемног испита је 4.000,00 динара. (уплатити на текући рачун Школе: 840-998666-72 за полагање пријемног испита). Уплата се може извршити и на  месту пријаве.