Удружење студената ВШТСС егзистира од оснивања Више техничке школе 1960. године. Настало је на иницијативу студената који су осетили потребу за организованим деловањем које ће допринети развоју сарадње са наставницима, поштовању права и потреба студената, али и активном учешћу у осмишљавању студентских активности ван наставе.  

stdenti Index2020

Чланови Удружења на сајму образовања Индекс 2020.

 

Примарни циљ Удружења је брига о правима и обавезама студената, афирмација њихове креативности и професионалних успеха. Осим овог, циљ Удружења је и креирање позитивне академске климе којој студенти доприносе свакодневним радом и залагањем, спортским активностима, културно-уметничким и едукативним садржајима.  

 

Index 2017 2

Чланови Удружења на сајму образовања Индекс 207.

 

Поред тога што се брине о студентском стандарду и здравственој заштити (осигурању), Удружење се активно укључује у рад других органа Школе, остварује сарадњу са другим удружењима и организацијама, и настоји да током студија студентима омогући лепши и садржајнији студентски живот.

 

Kosovo

Радна посета Косову и Метохији 2018.

 

Чланови Удружења студената ВШТСС су студенти свих година, свих студијских програма који плаћају студентски потпорни фонд.

Sv Sava sl4

Sv Sava sl8

Студенти на Светосавској академији 2020.

Циљеви Удружења:

 • заштита и заступање образовних, друштвених, културних и других права и интереса студената,
 • заштита стандарда и социјалног статуса студената,
 • дорпинос развоју модерне и аутономне Школе уз поштовање студентских права и слобода,
 • допринос остваривању слободног, толерантног и ненасилног друштва уопште,
 • промовисање техничких наука, подизање свести о значају технике и технологије у савременом друштву,
 • утицање на квалитет наставе, учествовање у евалуацији, доношење одлука о питањима у вези са студентима,
 

received 2218475555073234

Добровољно давалаштво крви 

 • анимирање студената да буду активни учесници образовног процеса, мотивисање на добре резултате на академским и неакадемским пољима,
 • организовање спортских, културних и забавних садржаја,
 • учествовање у хуманитарним активностима од локалног значаја (добровољно давање крви, прикупљање средстава за угрожена лица, физичка помоћ тамо где је потребна),
 • повезивање и сарадња са другим студентским и омладинским организацијама,
 • информисање студената о актуелним студентским дешавањима у Школи и ван ње.

Visegrad maj 2019

Вишеград 2019.

 

Grafijada 2019jpg

Будва - Графијада 2019.

 

Slider Grafijada 2018

Сунчев Брег, Бугарска - Графијада 2018. 

 

Сталне активности

 • помоћ при организовању семинара, радионица, промоција, конференција за штампу,
 • организација, логистика и учествовање спортским такмичењима високих школа (Вишијадама),
 • учествовање и организација спортских турнира са другим високошколским установама– меморијални турнир у малом фудбалу Александар Аврамовић
 • организација апсолвентских вечери са студентима Техничког и Агрономског факултета у Чачку,
 • организација журки, забава, бруцошијада,

Visijada 2018

 Eкипа ВШТСС на Вишијади 2018

 

Apsolventsko vece 2018

Апсловентско вече 2018.

 

Muzej Nikola Tesla m 

Посета музеју Николи Тесли 2018.

 • организација добровољног давалаштва крви,
 • организација прославе Дана школе и Дана отворених врата,
 • учестовање на сајмовима образовања - у Чачку, Крагујевцу, Нишу и Београду,
 • уређивање, припрема и дизајн студентског листа.

7

Grafijada 2019

Пехари и дипломе

indexpress-all

Студентски лист - Indexpress

 

Активни чланови Удружења организују и учествују у радионицама, семинарима, академским и неакадемским манифестацијама, спортским сусретима, самостално осмишљавају излете, екскурзије, апсолвентске вечери. Уз тимски рад и колегијалност стичу многа знања и искуства, нова познанства, и негују добре организационе способности.

8

Фудбалска екипа ВШТСС на Вишијади – Будва 2010. године

 

Рад Удружења студената ближе је одређен посебним актом (Статутом). Из редова чланова Удружења студената делегирају се представнци за Студентски парламент. Сви чланови Удружења могу бирати и бити бирани на студентским изборима који се организују једном годишње.

Званично гласило Удружења је студенстки лист Indexpress, а информације о активностима Удружења можете наћи и на сајту Школе.

9

На свечаности поводом обележавања 50 година Школе

 Занимљивост

Претеча данашњег Удружења студената ВШТСС је Савез социјалистичке омладине који је основан кад и Школа, 1960. године. Студенти су бирани за делегате и учествовали су у раду Наставног већа, Савета и библиотеке, а највећи допринос дали су кроз многобројне радне акције. Као и данас, и тада су студенти организовали културно-забавни и спортски живот студената; колико су успешни били сведочи и податак да су многобројне концерте организовали и ван Чачка – у Крагујевцу и Какњу.
 

10

Акција Очистимо Србију, Овчар Бања 2011.

12

На отварању школске штампарије 2010. године


13

Просторија Удружења 110 – наши представници са гостима из других школа

14
Наши студенти у уписној кампањи