Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Специјалистичке струковне студије 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

            Модул 1:   Електроенергетика 
            Модул 2:   Електроника и рачунарство
                                                                                                                                             Књига предмета mwordicon  (826 KB)  pdf icon (846 KB)
 
Р.бр Шиф. Пред. Назив предмета Сем.
Број часова 
П+В+ДОН
ЕСПБ
 1.
02001 Софтверски алати I 4+3+0 (105) 8
 2.
02101 Експлоатација ЕЕС - Модул 1 I 4+3+0 (105) 8
 3.
02201 Одабрана поглавља из електронике- Модул 2 I 4+3+0 (105) 8
0211_ Изборна група 1 - Модул 1  (бирају се два)
 4.
02111 Пројектовање у електротехници и рачунарству I 3+3+0 (90) 7
 5.
02112
I
3+3+0 (90)
7
 6.
02113
I
3+3+0 (90)
7
 7.
02114
I
3+3+0 (90)
7
0221_
Изборна група 1 - Модул 2 (бирају се два)
 8.
02211
I
3+3+0 (90)
7
 9.
02212
I
3+3+0 (90)
7
 10.
02213
I
3+3+0 (90)
7
 11.
02214
I
3+3+0 (90)
7
 12.
02215
I
3+3+0 (90)
7
Први семестар
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ – Модул 1
14+12+0 (390)
30
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ – Модул 2
14+12+0 (390)
30
0212_
Изборна група 2 - Модул 1 (бирају се два)
 13.
02121
II
3+4+0 (105)
8
 14.
02122
II
3+4+0 (105)
8
 15.
02123
II
3+4+0 (105)
8
 16.
02124
II
3+4+0 (105)
8
0222_
Изборна група 2 - Модул 2 (бирају се два)
 17.
02221
II
3+4+0 (105)
8
 18.
02222
II
3+4+0 (105)
8
 19.
02223
II
3+4+0 (105)
8
 20.
02224
II
3+4+0 (105)
8
 21.
02225
II
3+4+0 (105)
8
 22.
02002
II
0+0+0 (0)
2
 23.
02003
II
0+0+0 (0)
12
Други семестар
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ – Модул 1
6+8+0 (210)
30
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ – Модул 2
6+8+0 (210)
30
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм
20+20+0 (600)
60

У оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство на изборном Модулу 1 студент бира 4 изборна предмета  од понуђених 8, а на изборном Модулу 2  бира 4 предмета од понуђених 10.

Од изборних предмета који се слушају у првом семестру бирају се два, на изборном Модулу 1 од редног броја 4 до 7,  а на изборном Модулу 2 од редног броја 8 до 12.

Од изборних предмета који се слушају у другом семестру бирају се два, на изборном Модулу 1 од редног броја 13 до 16, а на изборном Модулу 2 од редног броја 17 до 21.