ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК
Специјалистичке студије машинство и инжењерска информатика
Предмет: Експеримантална мерења
06.02.2019. год.
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА
рађеног 02.02.2019.
 

Ред. Бр.

Број индекса

Поена на тесту

1.

14/18с, 43/18с

90

2.

58/18с

80

3.

4/18с, 12/18с,

41/10с, 2/18с

70

    Предмети наставник
 Др Петар Никшић, дипл.инж