Резултати са испита одржаног 02. 02. 2019. год. на специјалистичким студијама

 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИ

Предмет: Експлоатација ЕЕС-а

 

                                                                           Колоквијум        Сем. рад      Коначна оцена

  1. 30/18-с Ковачевић Срђан                            9 (девет)         9 (девет)         9 (девет)         
  2. 67/18-с Бодирога Марко                              8 (осам)           10 (десет)        9 (девет)         
  3. 66/18-с Вулић Бошко                                   7 (седам)         10 (десет)        9 (девет)         

 

Предмет: Пројектовање електричних машина и електромоторних погона

                                                                     Колоквијум        Сем. рад      Коначна оцена

  1. 67/17-с     Богдановић Владан             9 (девет)          _________       ___________         

                                                                    Предметни наставник,

                                                                   Др Дојчило Сретеновић, проф.