ВШТСС ЧАЧАК
Специјалистичке студије
Студијски програм: Индустријско инжењерство
 
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ТЕХНИЦИ ОДРЖАНОГ 26.01.2019.год.
 

Ред.бр.

Број индекса

Оцена

1.

37/18 с, 49/18 с, 41/18 с, 13/18 с

9 (девет)

2.

1/18 с, 31/18 с, 22/18 с,36/18 с,

21/18 с, 52/18 с, 60/18 с, 16/18 с, 63/18 с,35/18 с

8 (осам)

3.

46/18 с, 50/18 с, 48/18 с, 6/18 с, 8/18 с, 29/18 с, 9/18 с, 68/18 с, 47/18 с

7 (седам)

4.

-

6 (шест)

5.

46/16 с; 58/18 с

5 (пет)

 
Упис оцена у индекс биће на испиту 02.02.2019.
Предметни наставник,
Др Петар Никшић, дипл. инж.