REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ TEHNIČKE MEHANIKE

1. 365/07 Bojan Barlov - 9

2. 414/15 Nevena Babić - 18

3. 348/15 Vedrana Marković - 7

4. 309/15 Vladimir Žižović - 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Predmetni nastavnik