Испит је положио:

1. Гурешић Радоња                          63/14-С           6 (шест) – писмени део испита

Предметни професори:

др Дојчило Сретеновић

др Драган Брајовић