Испит су положили следећи студенти:

1. Хаџифејзовић Џевад                    44/14-С           7 (седам) – цео испит

2. Томић Никола                               121/13-С         6 (шест) – писмени део испита

3. Ћилерџић Иван                             40/13-С           6 (шест) – писмени део испита

Предметни професор:

др Драган Брајовић