РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ТЕОРИЈЕ ИЗ

ПРОЈЕКТОВАЊА У ТЕХНИЦИ

-ОБАВЉЕНОГ 18.04.2015.ГОД.-

Редни број Број индекса ОЦЕНА
1. 19/14-с;13/14-с 8 (осам) - 80 поена
2. 50/14-с 7 (седам) - 70 поена
3. 14/14-с; 34/14-с 6 (шест ) - 60 поена
4. 67/14-с; 17/14-с; 25/14 5 (пет)

Упис оцена биће у термину предавања.

Кандидати који нису положили део испита, исти полажу у термину следећег испитног рока.

     Предметни наставник,

др Петар Никшић, дипл. инж.