Редни број Број индекса ОЦЕНА
1. 47/14-с 9 (девет) - 87 поена
2. 07/14-с; 46/14-с 8 (осам) - 80 поена
3. 39/14-с; 62/14-с 7 (седам) - 70 поена
4.

50/14-с; 42/14-с; 38/14-с;

30/14-с; 53/14-с; 48/14-с;

13/14-с; 61/14-с; 14/14-с;

34/14-с

5 (пет)

Упис оцена биће у термину предавања.

Кандидатити који нису положили део испита, исти полажу у термину следећег испитног рока.

                                                                                             

    Предметни наставник,

др Петар Никшић, дипл.инж.