Редни број

Презиме и име

Број индекса

Број поена

1.

Крстев Сашко

128/13

70

2.

Тошић Дејан

73/13

65

3.

Кецојевић Никола

9/13

61

4.

Дамљановић Иван

126/13

61

5.

Крунић Милан

31/13

53

6.

Продановић Владимир

61/13

50

7.

Милићевић Ненад

81/13

50

др Славко Вардић, проф.