ССС - Електроника и рачунарство
 
Резултати испита из предмета Одабрана поглавља из електронике (јануар 2013.)
 
 
Испит су положили:
1. Пајкић Милош 39-12  7/седам/
2. Митић Мирјана 17-12  6/шест/
3. Радосављевић Давор 57-12 6/шест/
4. Миленковић Ненад 9-12  6/шест/
 
Предметни наставник
др С.Ђукић