Резултати испита предмети код др А. Митровић, септембар 2020.

Техничко цртање

11.09.2020.

Редни број

Број индекса

Име и презиме

Оцена

1.

735/19

Ирена Велисављевић

7 (седам)

2.

531/16

Милош Ковачевић

7 (седам)

3.

1402/16

Марко Лесендрић

6 ( шест)

4.

1401/16

Вељко Кузмановић

6 ( шест)

5.

708/19

Тања Пауновић

6 ( шест)

6.

306/19

Александра Антовић

6 ( шест)

 

Програмирање нумерички управљаних машина

11.09.2020.

Редни број

Број индекса

Име и презиме

Оцена

1.

311/17

Душан Зечевић

8 (осам)

2.

366/13

Лука Микић

6 ( шест)

 

Машинска обрада

11.09.2020.

 

Редни број

Број индекса

Име и презиме

Оцена

1.

410/19

Бабић Александар

7 ( седам)

2.

366/13

Лука Микић

6 ( шест)

 

НАПОМЕНА: Уписивање оцена и увид у радове одржаће се 16.09.2020. у 1500 у кабинету 136.

предметни наставник

др Анђелија Митровић, проф.