ЕЛЕКТРАНЕ И РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА
 
 РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
 
 

Ред.

број

Име и презиме

Број

индекса

Колокв. I

26.11.2019.

04.12.2019.

Колокв. II

 

Семин.

рад

Коначна

оцена

1.

Живковић Никола

128/18

9

 

 

 

2.

Стојић Лазар

139/18

8

 

 

 

3.

Милошевић Стефан

208/19

8

 

 

 

4.

Пантелић Филип

129/18

7

 

 

 

5.

Сташевић Петар

205/19

6

 

 

 

6.

Кундачина Борис

201/19

6

 

 

 

7.

Стојановић Младен

115/18

6

 

 

 

8.

Миловановић Филип

123/18

6

 

 

 

9.

Остојић Ђорђе

125/18

7

 

 

 

10.

Лазаревић Владе

117/18

8

 

 

 

11.

Ђоковић Андрија

103/18

7

 

 

 

12.

Живковић Павле

116/18

6

 

 

 

Напомена: Студенти који су положили колоквијуме морају предати Семинарски рад до термина одржавања испита у јануарском испитном року да би се уважиле оцене са колоквијума.
 
Професор: др Драган Брајовић