ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Редни број

Број индекса

Бодови

Оцена

1.

115/17

Усмени

2.

144/17

56

6

3.

171/17

53

6

4.

319/16

30

5

5.

713/17

51

6

6.

727/17

43

5

Упис оцена и усмени биће у четвртак 24. октобра 2019. године у 10.30 часова у кабинету 134.

Предметни наставник