M1

Na usmeni deo ispita u sredu 15.5.2018. u 14h pozivaju se studenti:

Nikola Radosavljević

Mladen Stojanović

Vlade Lazarević

Vladimir Milošević

Jovan Jelenić

Jovana Karadžić

Marijana Milojević

Anđela Čekerevac

Primenjena matematika 

Obrenović Nikola 755/15-usmeni ponedeljak   6. maj u 13:30.

Elektro
 Nenad Ilić 163/18 
Nikola Ćirović  102/18 8 9 17 +
Mijatović Nemanja 104/18 28 +
Nikola Radosavljević 118/18 22 17 39 -
Dušan Stanković 135/18 8 -
Mladen Stojanović 115/18 24 15 39 +
Vlade Lazarević 117/18 15 12 27 ++
Miloš Kučković 105/18 11 +
Matija Bošković 119/18 0 +
Vladimir Vidojević 105/17 6 -
Nemanja Slović 126/18 0 -
Andrija Đoković 103/18 30 +
Boško Obradović 153/18 0 -
Vladimir Milošević 155/17 21 10

31

++
Lazar Stojić 134/18 21 -
Pavle Živković 116/18 17 -
Nikola Živković 127/18 30 +
Lazar Zlatić 166/18 12 -
Danilo Topalović 163/18 8 0 8 -
Filip Pantelić 129/18 18 +
Radoš Pavlović 106/18 10 -
Filip Milovanović 123/18 10 7 17 ++
Đorđe Ostojić 125/18 10 3 13 -+
Miloš Kolaković 162/18 14 -
Nikola Đuličić 145/18 0

-

Stefan Milikić  154/18 20 4 24 -
Jovan Jelenić 137/18 27 31 58 --
Nikola Simović   156/12 0 16 16 -
Menadžment
Jovana Karadžić! 703/18 11 37 48 +-
Marijana Milojević 720/18 12 20 32 ++
Stefan Pejatović 705/18 0 +
Nikoleta Kizić 711/18 2 +
Anđela Čekerevac! 701/18 15 37 52 +-
Marko Tomašević 0 +
Stefan Arsenijević 716/18 6 -
Sanja Bogićević 2 +
Đorđe Vidojević 718/ 0 -
Anđela Popović 702/18 0 +
Ana Glavonjić 707/18 8 2 10 +-
Katarina Ilić 709/18 0 11 11 -+
Maja Perišić 722/18 0 2 2

-+