Kandidati nisu položili pismeni deo ispita

 
NAPOMENA: - Usmeni i upis ocena u četvrtak 12.04.2012. u 12:00 č 
            (važi i za kandidate koji su položili pismeni u prethodnim rokovima)
                 - Uvid u radove omogućen je isti dan u navedenom terminu
 
 
Čačak, 09.04.2012.                                                                                                          dr Đukić Radisav