Резултати испита из Физике 1
 
На усмени део испита позивају се:
1. Ковачевић Стефан
2. Ковачевић Горан
3. Станишић Никола
4. Калинић Немања
5. Цветковић Владимир
 
Резултати испита из Физике 2
 
На усмени део испита позива се:
1. Милетић Стефан (оптика)
 
Датум одржавања усменог дела испита биће накнадно објављен.
 
Предметни наставник