REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA (popravni)

                   
 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

   
 

1

Adžemović Slađana

713/09

9

 

10

Jovičić Nevena

734/09

4

 

2

Petrović Nemanja

748/09

2

 

11

Lalić Zlata

837/09

4

 

3

Mirić Ana

701/09

4

 

12

Nikolić Mirjana

753/09

7

 

4

Rabrenović Nebojša

745/09

7

 

13

Lazović Marina

741/09

6

 

5

Aleksić Marija

735/09

9

 

14

Milinković Dragana

751/09

2

 

6

Džambasević Agneza

757/09

10

 

15

Obradović Marijana

844/09

4

 

7

Jovanović Nenad

729/09

2

 

16

Adžemović Aleksandra

710/09

9

 

8

Cvijetić Marina

855/09

2

 

17

Vujašević Duška

711/09

9

 

9

Ivanović Slađana

760/09

2

 

18

Petrović Miloš

715/09

2

           

19

Mitrović Jelena

829/09

2

 

Čačak, 27.01.2012.

       

Predmetni nastavnik:

 
             

             dr Radisav Đukić