REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA (popravni)

                   
 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

   
 

1

Pešović Aleksandra

740/09

10

 

7

Dakić Biljana

804/09

4

 

2

Damnjanović Nikola

731/09

6

 

8

Kovačić Nataša

826/09

2

 

3

Savić Sneža

842/09

4

 

9

Mijajlović Mladen

808/09

6

 

4

Tomašević Violeta

738/09

10

 

10

Pajović Violeta

707/09

6

 

5

Župac Marko

821/09

7

 

11

Jelić Ivana

819/09

7

 

6

Lešević Igor

747/09

10

 

       
 

Čačak, 27.01.2012.

       

Predmetni nastavnik:

 
             

             dr Radisav Đukić