REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA (popravni)

                   
 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

 

R. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj poena

   
 

1

Petrović Miloš

715/09

4

 

8

Župac Marko

821/09

4

 

2

Jovanović Nenad

729/09

9

 

9

Kovačić Nataša

826/09

2

 

3

Tomašević Violeta

738/09

7

 

10

Savić Sneža

842/09

4

 

4

Pešović Aleksandra

740/09

8

 

11

Radivojević Nevena

843/09

8

 

5

Lazović Marina

741/09

9

 

12

Simović Miroslav

846/09

7

 

6

Lešević Igor

747/09

9

 

13

Cvijetić Marina

855/09

9

 

7

Mijajlović Mladen

808/09

7

         
 

Čačak, 26.01.2012.

       

Predmetni nastavnik:

 
             

             dr Radisav Đukić