REZULTATI ZAVRŠNOG KOLOKVIJUMA (popravni)

 
 

R. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 

R. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 
   
   
   

1

Joksić Jovana

703/11

13

 

16

Radičević Marko

731/11

3

 

2

Ćirušić Danijela

708/11

15

 

17

Popović Miloš

732/11

11

 

3

Vujičić Miloš

709/11

15

 

18

Protić Miloš

733/11

11

 

4

Alempijević Aleksandar

710/11

5

 

19

Stevanović Bela

737/11

9

 

5

Radenković Marija

711/11

7

 

20

Vučković Miloš

739/11

11

 

6

Lazović Ivana

712/11

15

 

21

Ćendić Ivan

745/11

9

 

7

Lazović Katarina

713/11

13

 

22

Ristović Dušanka

747/11

13

 

8

Trivković Sanja

716/11

14

 

23

Mitrović Ana

750/11

11

 

9

Kušić Marijana

718/11

15

 

24

Ilić Tanja

751/11

15

 

10

Rabrenović Marijana

719/11

7

 

25

Marković Marija

753/11

11

 

11

Vukajlović Jovan

725/11

11

 

26

Maksimović Jelena

755/11

7

 

12

Dubovac Pavle

726/11

5

 

27

Milentijević Milena

758/11

9

 

13

Pavlović Slavica

727/11

11

 

28

Stevović Dušan

759/11

7

 

14

Vujanović Filip

729/11

9

 

29

Đorđević Marija

806/11

7

 

15

Ćeriman Marijana

730/11

15

           

Čačak, 26.01.2012.

       

Profesor: dr Radisav Đukić