REZULTATI TESTA 2 (ponovljeni)

 
 

r. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 

r. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 
   
   

1

Marić Marjana

701/11

6

 

7

Stojković Irena

742/11

9

 

2

Đokić Bojana

706/11

6

 

8

Praštalo Slađana

756/11

10

 

3

Stevanović Suzana

717/11

8

 

9

Mančić Ana

757/11

9

 

4

Resimić Bojana

735/11

2

 

10

Milentijević Milena

758/11

9

 

5

Stevanović Bela

737/11

9

 

11

Gavrilović Marija

760/11

7

 

6

Jovanović Dragana

741/11

4

 

12

Popović Ognjan

801/11

2

 

Čačak, 26.01.2012.

       

Profesor: dr Radisav Đukić