REZULTATI TESTA 1 (ponovljeni)

 
 

r. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 

r. br.

PREZIME I IME

Broj indeksa

Broj poena

 
   
   
   

1

Đokić Bojana

706/11

7

 

5

Dobrić Branka

763/11

2

 

2

Resimić Bojana

735/11

2

 

6

Zarić Nenad

765/11

4

 

3

Gavrilović Marija

760/11

7

 

7

Žižović Aleksandar

802/11

7

 

4

Topalović Jelena

762/11

4

 

8

Ćirović Radomir

771/11

8

 

Čačak, 26.01.2012.

       

Profesor: dr Radisav Đukić