Поправни рачунски колоквијум ће се одржати у понедељак, 17. децембра након друге групе из вежби, оквирно у 18:00.
 
Други домаћи треба предати на наредним, или вежбама након тога. Односи се на израду задатка који  укључује функцију за проблем по вашем избору. Потребно је написати текст задатка, код и нацртати алгоритамске шеме.
 
Р. Бр. Бр. индекса Презиме и име Улазни колоквијуми Рачунски колоквијуми Домаћи задаци Активност Укупно
Први Други Први Други Први Други
1 333/2011 Баралић Марија 8 15 5 28
2 331/2011 Војиновић Марко 7.5 5 12.5
3 311/2011 Пешић Марко 2 2
4 374/2011 Дукић Милена 6 5 11
5 376/2011 Трнавац Јован 5 5 10
6 354/2011 Милакић Милутин 10 23 5 38
7 345/2011 Станић Немања 10 29 5 44
8 318/2011 Марковић Владимир 5 5
9 320/2011 Ковачевић Весна 10 28 5 43
10 308/2011 Митровић Богољуб 0
11 309/2011 Митровић Данијела 0
12 348/2011 Лазаревић Раде 7 27 5 39
13 368/2011 Пауновић Драган 9 5 14
14 313/2011 Рајичић Бранимир 5 5 10
15 369/2011 Лукић Емилија 5 15 5 25
16 329/2011 Лацмановић Синиша 5.5 5 10.5
17 342/2011 Џамбасевић Жарко 10 24 5 39
18 304/2011 Златичанин Срђан 1 1
19 362/2011 Новаковић Давид 6 15 5 26
20 322/2011 Петаковић Бојана 8 5 13
21 330/2011 Папоњак Никола 5.5 29 34.5
22 303/2011 Максимовић Љубиша 6 6
23 385/2011 Милићевић Владимир 1 1
24 412/2012 Теофиловић Радош 1.5 1.5
25 384/2012 Петровић Оливера 1.5 5 6.5
26 358/2011 Вуковић Лука 3.5 5 8.5
27 304/2011 Радић Иван 2 2
28 310/2011 Стефановић Драган 0 5 5
29 306/2011 Гордић Ана 0
30 366/2011 Друловић Стефан 0
31 319/2011 Петровић Владимир 0.5 4 4.5
32 346/2011 Ћурчић Иван 5 5
33 353/2010 Аничић Дејан 5.5 22 5 32.5
34 414/2012 Крстовић Бранка 2 22 5 29
35 321/2011 Трипковић Марко 5 5
35 318/2010 Брекић Бојан 9 9
36 317/2008 Даничић Милош 0 5 5
37 322/2009 Бабовић Милутин 6 5 11
38 306/2010 Јовичић Владимир 6 6
39 361/2010 Ђоковић Милорад 5.5 5.5
40 338/2010 Грбић Немања 5.5 5.5
41 455/2006 Перишић Горан 10 10
42 401/2010 Трнавац Милан 9 24 33
43 407/2010 Зарић Дејан 7 7
44 378/2007 Тршић Слободан 5 5
45 379/2007 Ђукић Милош 1.5 1.5
46 420/2010 Љиљак Марија 7 23 30
47 316/2010 Савић Миодраг 2.5 2.5
48 359/2010 Недић Катарина 3.5 3.5
49 342/2010 Минић Јован 2 2
50 315/2008 Милошевић Урош 5 18 23
51 307/2007 Поломац Владимир 6 6
52 344/2011 Аврамовић Радовин 5.5 5.5
53 311/2009 Марковић Владимир 2.5 2.5
54 351/2010 Романдић Дарко 5 5