Поправни колоквијум одржаће се у термину одговарајућег испита у јанурском испитном року. За полагање колоквијума потребно је пријавити испит. 

 

 

                                                                                                                                                    Марија Ђукић