Студенти имају могућност стипендирања и кредитирања, а онима који сами плаћају школовање, омогућено је плаћање у више месечних рата. Школарина за прошлу годину износила је 70 000 динара (на 10 -12 рата). Самофинансирајући студенти могу стећи статус буџетског студента ако остваре одговарајући успех на испитима и упишу другу односно трећу годину студија са максималним бројем скупљених бодова.

 

У непосредној близини Школе, налази се Студентски дом за смештај студената и Студентски ресторан. Буџетски студенти који немају пребивалиште на територији општине Чачак могу конкурисати за смештај у дому, док услуге студентске мензе могу користити и буџетски и самофинансирајући студенти, назависно од места становања. Студенти имају студентско осигурање и здравствену заштиту.

 

sc9

Студентски дом

 

dscf8470 sam 2085

studentska-vecera

Студентски ресторан

Удружење студената Школе бави се организацијом студентских путовања, журки, апсолвентских вечери, спортских турнира, хуманитарних акција, посета сајмовима, учествује на Вишијадама и Графијадама.

Студентски Парламент заступа интересе студената и доношењем одлука активно учествује у раду Школе.

Више о активностима Удружења студената и Парламента на страници http://www.visokaskolacacak.edu.rs/studenti/udruzenje-studenata.html