Ekoloski menadz

Висока школа техничких струковних студија у Чачку 2018. године уписује прву генерацију студената еколошког менаџмента;

Пословање предузећа прехрамбене, хемијске, графичке и металопрерађивачке индустрије мора се прилагодити строгим стандардима Европске Уније о заштити животне средине, што ствара потребу за образовањем великог броја кадрова из области еколошког менаџмента.

Историјат одсека за Менаџмент датира од 2002. године као студијски програм Индустријски менаџмент, од 2008. као Производни менаџмент, а  од 2018.  Производни и еколошки менаџмент.

Студенти који заврше студијски програм Производни и еколошки менаџмент добијају диплому са стручним називом Струковни инжењер менаџмента.

Студенти стичу менаџерска и стручна знања потребна за рад из области екологије и заштите животне средине у производним делатностимa везаним за прехрамбену, графичку, металопрерађивачку индустрију.

 

Циљеви студијског програма

Школовање стручног кадра који стиче мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациону,  управљачки и технолошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.

 

Компетенције струковних инжењера менаџмента-Модул 1 –Еколошки менаџмент

  • Дефинисање и решавање еколошких проблема применом статистичког софтвера;
  • Израда и презентовање извештаја о идентификованим проблемима;
  • Упознавање са пакетом мера за решавање еколошких проблема;
  • Анализа еколошког ризика од стране постојећих и потенцијалних произвођача (загађивача);
  • Упознавање са еколошким стандардима и начинима њихове примене;
  • Овладавање техникама праћења и процењивања степена загађености животне средине и утицаја загађености на здравље људи;
  • Развијање модела реинжењеринга (промене) постојећих производних процеса у циљу смањења загађења;
  • Развој нових процеса пречишћавања и рециклаже отпадних материја;
  • Израда и анализа целокупне еколошке документације и др.
 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Еколошки менаџмент

                                                                                                                                             Књига предмета   pdf icon  (865 KB) 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.      

40001

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

2.      

40002

Техничко цртање

I

2+3+0 (75)

6

3.      

40003

Уводу менаџмент

I

2+2+0 (60)

7

4.      

40004

Безбедност на раду

I

2+1+0 (45)

5

5.      

42001

Хемија

I

2+2+0 (60)

8

6.      

40005

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

7.      

40006

Информатика и рачунарство

II

3+2+1 (90)

7

8.      

40007

Моделовање у инжењерском менаџменту

II

3+3+0 (90)

8

9.      

42002

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

7

Укупно часова активне наставе

20+19+1 (600)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.   

40008

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

11.   

40009

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

6

12.   

42003

Материјали

III

2+2+0 (60)

6

   

Изборна група I

(бирају се два од шест)

     

13.   

40201

Методе и алати за управљање пројектом

III

2+1+2 (90)

6

14.   

40202

Математика I

III

3+3+0 (90)

6

15.   

40203

Пословна економија

III

3+1+0 (60)

6

16.   

40204

Одржавање машина и опреме

III

2+2+0 (60)

6

17.   

40205

Основи електротехнике I

III

3+3+0 (90)

6

18.   

40206

Пословни енглески 1

III

2+2+0 (60)

6

   

Изборна група II

(бирају се два од шест)

     

19.   

40207

Базе података

IV

2+2+1 (75)

8

20.   

40208

Мултимедијални системи

IV

3+3+0 (90)

8

21.   

40209

Хидраулика и пнеуматика

IV

2+2+0 (60)

8

22.   

40210

Машине и технолошки процеси

IV

2+3+0 (60)

8

23.   

40211

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

8

24.   

40212

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

8

25.   

42004

Управљање отпадом

IV

2+2+0 (60)

7

26.   

42005

Екологија природних ресурса

IV

3+1+0 (60)

6

27.   

40010

Стручна пракса

IV

0+0+0+60

2

Укупно часова активне наставе

21,33+18,33+1,67 (620)

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

28.   

40011

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

7

29.   

40012

Интернет технологије

V

3+2+1 (90)

6

30.   

40013

Управљање производним процесима

V

2+3+0 (75)

5

31.   

42006

Технологије прераде отпада

V

3+3+0 (90)

7

32.   

40014

Производни менаџмент и предузетништво

VI

3+2+0 (75)

6

33.   

42007

Мониторинг животне средине

VI

2+2+0 (60)

7

34.   

42008

Електронско пословање

VI

2+1+1 (60)

5

35.   

40015

Практична настава

VI

3+0+3(90)

3

36.   

40016

Завршни -дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

14

Укупно часова активне наставе

21+19+2 (630)

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе

62,33+56,33+4,67 (1850)

 

УКУПНО ЕСПБ

180