На овом студијском програму студент стиче основна знања из области опште електротехнике и рачунарске технике која се могу применити на актуелном пословном тржишту.
 
Стручно усмерење зависи од изабраног модула, при чему студент бира једну од две опције:
 

1.  Електроенергетика (Модул 1)

2.  Електроника и рачунарство (Модул 2)

Након завршених основних студија студент стиче звање Струковног инжењера електротехнике и рачунарства.

По завршетку првог степена основних струковних студија инжењери могу наставити даље студије на мастер струковним студијама.

Свршени студенти овог модула оспособљени су за решавање конкретних задатака из области управљања и одржавања у електранама, разводним постројењима, преносним и дистрибутивним мрежама, електротермичким постројењима, електричним инсталацијама, електротехничким машинама и електромоторним погонима.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Електроенергетика

                                                                                                                                              Књига предмета   pdf icon (502 KB) 

 

Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета

 Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

10001

Енглески језик 1 -Заједнички

I

2+2+0 (60)

7

2.

10002

Математика1 -Заједнички

I

3+3+0 (90)

8

3.

10003

Информатика и рачунарство -Заједнички

I

3+2+1 (90)

8

4.

10004

Основи електротехнике 1 -Заједнички

I

3+3+0 (90)

8

5.

10005

Енглески језик 2 -Заједнички

II

2+2+0 (60)

6

6.

10006

Математика 2 -Заједнички

II

3+3+0 (90)

7

7.

10007

Основи електротехнике 2 -Заједнички

II

3+3+0 (90)

8

8.

10008

Физика -Заједнички

II

3+2+0 (75)

8

Укупно часова активне наставе

22+20+1 (645)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

11001

Електране и разводна постројења

III

3+3+0 (90)

8

10.

10009

Електрична мерења 1 -Заједнички

III

2+2+0 (60)

7

11.

11002

Електричне машине 1

III

3+3+0 (90)

8

12.

10010

Основи електронике -Заједнички

III

2+2+0 (60)

7

13.

11003

Електричне инсталације и осветљење

IV

2+3+0 (75)

8

14.

11004

Електрична мерења 2

IV

3+3+0 (90)

8

15.

11005

Електричне машине 2

IV

3+3+0 (90)

8

16.

10011

Енергетска електроника -Заједнички

IV

2+2+0 (60)

6

Укупно часова активне наставe

20+21+0 (615)

 

УКУПНО ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

17.

11006

Електромоторни погони

V

2+2+0 (60)

4

18.

11007

Пренос електричне енергије

V

3+3+0 (90)

6

19.

11008

Електротермија

V

3+3+0 (90)

4

 

111_

Изборна група 1 (бирају се два од шест)

     

20.

11101

Практикум из енерг.претвар.и погона

V

1+2+0 (45)

6

21.

11102

Специјалне електричне инсталације

V

2+2+0 (60)

6

22.

11103

Аутоматско управљање

V

2+2+0 (60)

6

23.

11104

Електрична кола

V

2+2+0 (60)

6

24.

11105

Програмирање логичких контролера

V

2+2+0 (60)

6

25.

11106

Техничко цртање

V

2+3+0 (75)

6

26.

11009

Релејна заштита

VI

2+2+0 (60)

4

27.

11010

Регулација електромоторних погона

VI

2+2+0 (60)

4

 

112_

Изборна група 2 (бирају се два од шест)

     

28.

11201

Практикум из елемената ЕЕС

VI

1+2+0 (45)

6

29.

11202

Испитивање електричних машина

VI

2+2+0 (60)

6

30.

11203

Телекомуникације

VI

3+2+0 (75)

6

31.

11204

Елементи електронских уређаја

VI

2+2+0 (60)

6

32.

11205

Производни менаџмент и предузетништво

VI

3+2+0 (75)

6

33.

11206

Заштита животне средине

VI

2+2+0 (60)

6

34.

10012

Стручна пракса

VI

0+0+0+60 (60)

2

35.

10013

Завршни - Дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно часова активне наставе

20+20,33+0 (605)

  

УКУПНО ЕСПБ

60

 

Укупно часова активне наставе

62+61.33+1(1865)

 

УКУПНО ЕСПБ за студијски програм

180