EiR b


                     Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Електротехника и рачунарство

                               Модул 1:   Електроенергетика
                               Модул 2:   Електроника и рачунарство

                                                                                                                                                        Књига предмета  mwordicon (888 KB)  pdf icon (899 KB)

 
Р.бр Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова П+В+ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 10001 Енглески језик I -Заједнички I 2+2+0 (60) 7
2. 10002 Математика I -Заједнички I 2+4+0 (90) 8
3. 10003 Информатика и рачунарство -Заједнички I 3+2+1 (90) 8
4. 10004 Основи електротехнике I -Заједнички I 3+3+0 (90) 8
5. 10005 Енглески језик II -Заједнички II 2+2+0 (60) 6
6. 10006 Математика II -Заједнички II 2+4+0 (90) 7
7. 10007 Основи електротехнике II -Заједнички II 3+3+0 (90) 8
8. 10008 Физика -Заједнички II 3+2+0 (75) 8
Укупно часова активне наставе 20+22+1 (645)  
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
9. 11001 Електране и разводна постројења-Модул 1 III 3+2+0 (75) 8
10. 10009 Електрична мерења I   -Заједнички III 2+2+0 (60) 7
11. 11002 Електричне машине I - Модул 1 III 3+3+0 (90) 8
12. 10010 Основи електронике -Заједнички III 2+2+0 (60) 7
13. 12001 Основи програмирања-Модул 2 III 2+3+0 (75) 7
14. 12002 Програмирање логичких контролера- Модул 2 III 2+2+0 (60) 6
15. 12003 Аутоматско управљање- Модул 2 III 2+2+0 (60) 6
16. 11003 Електричне инсталације и осветљење-Модул 1 IV 2+3+0 (75) 8
17. 11004 Електрична мерења II- Модул 1 IV 3+3+0 (90) 8
18. 11005 Електричне машине II- Модул 1 IV 3+3+0 (90) 8
19. 10011 Енергетска електроника -Заједнички IV 2+2+0 (60) 6
20. 12004 Дигитална електроника- Модул 2 IV 2+3+0 (75) 7
21. 12005 Програмски језици- Модул 2 IV 3+2+0 (75) 7
22. 12006 Дигитална обрада сигнала- Модул 2 IV 3+2+0 (75) 7
Укупно часова активне наставе-Модул 1 20+20+0 (600)  
Укупно часова активне наставе-Модул 2 20+20+0 (580)  
УКУПНО ЕСПБ- Модул 1 60
УКУПНО ЕСПБ- Модул 2 60
ТРЕЋА ГОДИНА
23. 11006 Електромоторни погони- Модул 1 V 2+2+0 (60) 4
24. 11007 Пренос електричне енергије- Модул 1 V 3+3+0 (90) 6
25. 11008 Електротермија- Модул 1 V 3+3+0 (90) 4
26. 12007 Интернет технологије- Модул 2 V 3+2+1 (90) 4
27. 12008 Рачунарске мреже- Модул 2 V 2+3+0 (75) 4
  111_ Изборна група 1 - Модул 1 (бирају се два од шест)      
28. 11101 Практикум из енерг.претвар.и погона V 2+2+0 (60) 6
29. 11102 Специјалне електричне инсталације V 2+2+0 (60) 6
30. 11103 Аутоматско управљање V 2+2+0 (60) 6
31. 11104 Електрична кола V 2+2+0 (60) 6
32. 11105 Програмирање логичких контролера V 2+2+0 (60) 6
33. 11106 Техничко цртањеи компјутерска графика V 2+2+1 (75) 6
  121_ Изборна група 3 - Модул 2 (бирају се два од шест)      
34. 12101 Електрична кола V 2+2+0 (60) 6
35. 12102 Пројектовање дигиталних система V 2+2+0 (60) 6
36. 12103 Оперативни системи V 2+2+0 (60) 6
37. 12104 Практикум из енерг.претвар.и погона V 2+2+0 (60) 6
38. 12105 Специјалне електричне инсталације V 2+2+0 (60) 6
39. 12106 Техничко цртањеи компјутерска графика V 2+2+1 (60) 6
40. 11009 Релејна заштита- Модул 1 VI 2+2+0 (60) 4
41. 11010 Регулација електромоторних погона- Модул 1 VI 2+2+0 (60) 4
42. 12009 Телекомуникације - Модул 2 VI 2+2+0 (60) 5
43. 12010 Радио системи- Модул 2 VI 3+2+0 (75) 4
44. 12011 Основи електроенергетике- Модул 2 VI 2+2+0 (60) 5
  112_ Изборна група 2 - Модул 1 (бирају се два од шест)      
45. 11201 Практикум из елемената ЕЕС VI 2+2+0 (60) 6
46. 11202 Испитивање електричних машина VI 2+2+0 (60) 6
47. 11203 Телекомуникације VI 2+2+0 (60) 6
48. 11204 Елементи електронских уређаја VI 2+2+0 (60) 6
49. 11205 Производни менаџмент и предузетништво VI 3+2+0 (75) 6
50. 11206 Заштита животне средине VI 2+2+0 (60) 6
  122_ Изборна група 4 - Модул 2 (бирају се два од шест)      
51. 12201 Базе података VI 2+2+1 (75) 6
52. 12202 Елементи електронских уређаја VI 2+2+0 (60) 6
53. 12203 Практикум из елемената ЕЕС VI 2+2+0 (60) 6
54. 12204 Електрична мерења II VI 3+3+0 (90) 6
55. 12205 Производни менаџмент и предузетништво VI 3+2+0 (75) 6
56. 12206 Заштита животне средине VI 2+2+0 (60) 6
57. 10012 Стручна пракса VI 0+0+0 (0) 2
58. 10013 Дипломски рад VI 0+0+0 (0) 12
Укупно часова активне наставе - Модул 1 20,33+20+0,33(610)  
Укупно часова активне наставе - Модул 2 20,67+19,33+1,66(625)  
УКУПНО ЕСПБ- Модул 1 60
УКУПНО ЕСПБ- Модул 2 60
Укупно часова активне наставе за Модул 1 6 0,33+62,00+1,33 (1855)  
Укупно часова активне наставе за Модул 2 60, 67+59,33+2,66 (1840)  
УКУПНО ЕСПБ за студијски програм 180
НАПОМЕНА: Семестар има 15 радних недеља. Укупан број часова активне наставе у семестру добија се када се збир часова предавања и вежби поможи бројем радних недеља (15).