1. Позивају се сви студенти друге године мастер струковних судија да, у договору са ментором, поднесу пријаву за обављање Стручне праксе 2. Пријава, коју је потписао ментор, заводи се у деловодник и предаје на шалтеру студентске службе струковних студија. Образац пријаве доступан је на сајту.

  2. Студенти који испуњавају услове за пријаву теме мастер рада, а нису поднели пријаву треба да се јаве својим менторима, и поднесу пријаву теме мастер рада на новом обрасцу, који је усклађен са Правилником о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада Факултета. Правилник је доступан на сајту http://www.ftn.kg.ac.rs/opsta-akta.

  1. Студенти који су раније поднели пријаву теме мастер рада, а нису предали мастер рад, потребно је да због протека времена и истека периода важења уговора о ангажовању практичара, поново поднесу пријаву теме мастер рада.

  2. Студенти којима је признат предмет Стручна пракса 2. (на специјалистичким студијама) попуњавају пријаву на истом обрасцу (због нових уговора са сарадницима из привреде).

  3. Правилник о допунама Правилника о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада, ступио је на снагу 8. јануара 2021. године.

  4. Рок за предају пријава је 15. фебруар 2021. године.

Студентска служба ФТН