Рачунске вежбе из предмета Хемија за студенте прве године биће одржане у Петак, 23.10.2020. године у термину од 9.00 до 11.00 часова у амфитеатру (број 111). Наредни Петак, 30.10.2020. године вежбе ће бити лабораторијске ( I група 9.00 до 10.00 часова, II група 10.00 до 11.00 часова, III група 11.00 до 12.00 часова. IV група 12.00 до 13.00 часова).

 

Весна Величковић