ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Ружичић Никола, број индекса 21216,брани дипломски рад под називом:
''  Савремене методе за одређивање врсте и места квара на електричним водовима „
Дана, 03. јуна 2020. године у 1230 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Драган Брајовић, председник Комисије,
  2. др Милан Добричић, члан Комисије,
  3. др Божимир Мишковић , ментор