ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Величковић Тамара, број индекса 509/16,брани дипломски рад под називом:
''  Евалуација израде књиге у тврдом повезу у офсет штампи „
Дана, 03. јуна 2020. године у 1500 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Иво Властелица, председник Комисије,
  2. Весна Петровић, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић , ментор