Лабораторијске вежбе из предмета Регулација електромоторних погона

  • Понедељак 25.05.2020. у 10 часова
  • Лабораторија за електричне машине ФТН-а (поред лабораторије за Електрична мерења ВШТСС)
  • Потребно је да дођу сви студенти који слушају овај предмет па ће се тада поделити у групе у зависности од броја студената
  • Лабораторијске вежбе ће држати колега Марко Росић
  • Сви студенти су у обавези да носе заштитне маске и рукавице приликом доласка на вежбе

Илија Јечменица