ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Старчевић Тијана, број индекса 533/16,брани дипломски рад под називом:
'' Технолошки поступак израде комерцијалне кутије штампане техником офсет штампе „
Дана, 19. фебруара 2020. године у 1500 часова.
К
ОМИСИЈА:
  1. др Иво Властелица, председник Комисије,
  2. др Ивана Крсмановић, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић , ментор