У среду, 11.12.2019., неће се одржати настава из предмета Управљање производним процесима. Надоканада часова је у петак 13.12.2019. у 12 часова.

                                                                                                                               др Јелена Јовановић