ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Вујовић Ненад, број ндекса 162/16,брани дипломски рад под називом:
'' Анализа IEE 802.11ac стандарда „
Дана, 15. октобра 2019. године у 12,30 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Дојчило Сретеновић, председник Комисије,
  2. др Драган Брајовић, члан, члан Комисије,
  3. др Божимир Мишковић, ментор