ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Трифуновић Бојан, број ндекса 114/16,брани дипломски рад под називом:
'' Утицај климатских услова на пројектовање надземних ваздушних водова
Дана, 11. октобра 2019. године у 12,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Драган Брајовић, председник Комисије,
  2. др Милан Добричић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор