ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Вићентијевић Филип, број ндекса 529/16,брани дипломски рад под називом:
'' Техника флексо штампе
Дана, 14. октобра 2019. године у 14,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Иво Властелица, председник Комисије,
  2. др Анђелија Митровић, члан, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић, ментор