Поштовани студенти,

На основу Одлуке Владе Републике Србије број 022-9790/2019 од 03.10.2019. и Одлуке о изменама и допунама Одлуке Владе РС, бр. 022-6076/2020 од 30.07.2020. године, извршена је статусна промена спајања уз припајање Високе школе техничких струковних студија Чачак, Факултету техничких наука у Чачку.

Студенти Високе школе техничких струковних студија Чачак настављају студије на Факултету техничких наука у Чачку  Универзитета у Крагујевцу, по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, у складу са законом.

Акредитовани студијски програми по којима су уписане студије на Високој школи техничких струковних студија, реализују се на Факултету техничких наука у Чачку.

У погледу  наставе, испита и других наставних активности, важе потпуно иста правила.

Наставници и ненаставно особље Високе школе техничких струковних студија, настављају да обављају исте или сличне послове, с тим да су сада запослени  на Факултету техничких наука у Чачку.

Испитни рокови се одржавају у свему како је већ објављено. Распоред за наредне испитне рокове као и друге информације везано за студије и даље пратите на сајту и огласним таблама ваших студијских програма, као и до сада.

Све потребне и тачне  информације можете добити у студентској служби (за академске и струковне студије) и од  продекана за наставу др Милана Плазинића, ванр. проф. и кооридатора за струковне студије др Наташе Гојгић, проф.

Поштовани студенти, желимо вам успешан наставак студија на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.

С поштовањем,
                                                     Д Е К А Н
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
                                                                                                                Проф. др Данијела Милошевић